ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 5

Eκδόθηκε το πέμπτο Ενημερωτικό Δελτίο για την πορεία υλοποίησης της Πράξης: «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων» στους άξονες 07 και 08 για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου αντίστοιχα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Το 5ο Ενημερωτικό Δελτίο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

u-koinonikoietairoi.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%ce%bd%ce%bf-1/#sthash.LbQLcAyN.dpufυ Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων» στους άξονες 07 και 08 για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου αντίστοιχα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

– See more at: http://diaviou-koinonikoietairoi.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%ce%bd%ce%bf-1/#sthash.LbQLcAyN.dpuf

Εκδόθηκε το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο για την πορεία υλοποίησης της Πράξης: «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων» στους άξονες 07 και 08 για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου αντίστοιχα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

– See more at: http://diaviou-koinonikoietairoi.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%ce%bd%ce%bf-1/#sthash.LbQLcAyN.dpuf