Ημερίδα με θέμα: «Δια Βίου Εκπαίδευση – Ανάπτυξη οριζοντίων και κοινωνικών δεξιοτήτων»

Στα πλαίσια της  Πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων», οργανώνουμε Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα: «Δια Βίου Εκπαίδευση – Ανάπτυξη οριζοντίων και κοινωνικών δεξιοτήτων».

Η ημερίδα θα αποτιμά και θα παρουσιάζει τα αποτελέσματα των προγραμμάτων επιμόρφωσης ως μοχλό ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο TITANIA (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα), την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ.

Πρόσκληση

Πρόγραμμα Ημερίδας