Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης ΚΑΝΕΠ

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004 και αποτελεί μία καινοτόμο πρωτοβουλία της ΓΣΕΕ που ως κεντρικό στόχο έχει την υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής της σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και των εργασιακών σχέσεων.
Τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ απευθύνονται σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερα, συγκεκριμένες θεματικές ενότητες απευθύνονται σε ομάδες εργαζομένων πριν τη συνταξιοδότηση, αλλά και σε στελέχη του ευρύτερου εργατικού – συνδικαλιστικού  κινήματος σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο επίπεδο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες για το περιεχόμενο των Θεματικών Ενοτήτων, τα προαπαιτούμενα τις διαδικασίες και έντυπα για τη συμμετοχή τους, τις ώρες και μέρες διεξαγωγής στην ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr), στο τηλέφωνο 2105218700 ή στα γραφεία του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 3ης Σεπτεμβρίου 36. Αθήνα 10432.