Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ιδρύθηκε το 2006 με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ. Αποτελεί μη κερδοσκοπικό φορέα τεκμηρίωσης, υλοποίησης μελετών, παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων, καθώς και σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης που αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας.
Τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ απευθύνονται σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ απευθύνονται σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλ. εργοδότες, εργαζόμενους,  αυτοαπασχολούμενους και συμβοηθούντα μέλη των μικρών βιοτεχνικών και εμπορικών επιχειρήσεων, άνω των 18 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ :

o  ΑΘΗΝΑ, Αριστοτέλους 46,  10433, τηλ. 2108846852 o   ΛΑΡΙΣΑ, Καστοριάς 2α, 41335, τηλ. 2410579876
o  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Κωλέττη 24, 54627, τηλ. 2310545967 o   ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Βασιλείου Πατρικίου 11, 71409, τηλ. 2810361040
o  ΠΑΤΡΑ, Πανεπιστημίου 170, 26443,  τηλ. 2610438557 o   ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Σταύρου Νιάρχου 94, 45500,  τηλ. 2651044727

ή στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ www.imegsevee.gr.